3. Prawo pracy – najważniejsze zmiany od stycznia 2018

E-składka
Opłacanie składek ZUS będzie prostsze. Koniec kilku oddzielnych wpłat – od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki przedsiębiorca opłaci jednym zwykłym przelewem podobnie jak opłaty za gaz, czy prąd. ZUS sam rozdzieli wpłatę na odpowiednie ubezpieczenia i fundusze. Zmienia się również konto, na które należy wpłacać składki – każdy płatnik otrzymał swój własny, indywidualny numer rachunku składkowego, który zawiera numer NIP (ostatnie 10 cyfr). Dotychczasowe rachunki zostały zamknięte.

Wyższa płaca minimalna
Od 1 stycznia 2018 roku pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie zarobią więcej. Płaca minimalna wynosi w tym roku 2100 złotych. To o 5 proc. i jednocześnie o 100 złotych więcej niż w roku poprzednim. Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
Od 1 stycznia 2018 roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).
Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich.

Koniec papierowych zwolnień od lekarza
Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.
Jeśli pracodawca założy profil na PUE, to otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie to również korzyści dla pacjenta. Nie musi on dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Nie musi już podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy czy jednostki ZUS albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS.

2. Podatki – najważniejsze zmiany od stycznia 2018

JPK_VAT DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Mikroprzedsiębiorcy zostają objęci comiesięcznym obowiązkiem składania jednolitego pliku kontrolnego.

NIE MA OBOWIĄZKU INFORMOWANIA O PROWADZENIU PKPIR

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie muszą już informować naczelników urzędów skarbowych
o prowadzeniu PKPIR. Zniesiony został również obowiązek zawiadamiania organów podatkowych o powierzeniu prowadzenia PKPIR biuru rachunkowemu.

NISKI PODATEK BEZ ZALICZEK

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mogą nie wpłacać zaliczki na PIT i CIT, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł. Z przywołanych przepisów wynika, że przedsiębiorcy, u których podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1000 zł, mogą nie wpłacać zaliczki na PIT (CIT). Należy podkreślić, że jest to ich uprawnienie, a nie obowiązek.

LIMIT JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI

Z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wzrasta wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów

1. Nowy Rok – Nowe wyzwania

Witamy w naszym gronie nowych Klientów. Dziękujemy kolejnym przedsiębiorcom za zaufanie, którym nas obdarzyli.
Nowy rok to również kolejne zlecenia od naszych dotychczasowych Klientów. Jest to potwierdzenie faktu, że Firmy, które obsługujemy dynamicznie się rozwijają. Cieszymy się, że możemy dawać Wam wsparcie w procesie rozwoju.
Ponad 70% naszych Klientów zleciło nam realizację usług conajmniej z dwóch obszarów naszej działalności.