Aktualności

Zmiany w prawie pracy od 2022

  Zmiany związane z wprowadznieniem Nowego Ładu wzrost kwoty wolnej od podatku – do 30 000 zł dla wszystkich podatników rozliczających się wg skali podatkowej (nie dot. ryczałtu, karty podatkowej, ani podatku liniowego) zmiana progów w skali podatkowej – drugi #prógpodatkowy – czyli 32% – będzie obowiązywał po przekroczeniu 120 000 zł przychodów (obecnie to 85 528 zł). Przychody poniżej 120 000 zł

Czytaj dalej »
Goffice.pl

Współpraca z MBankiem

Mamy przyjemność poinformować, że dołączyliśmy do Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych OSCBR. Intencją #OSCBR jest podnoszenie jakości obsługi Klientów dzięki rzetelnej wiedzy, nowoczesnym narzędziom i technologii. Nasi Klienci zyskują możliwość łatwego i bezpiecznego założenia firmy i rachunku firmowego bez opłat, czy korzystania z wygodnego mOrganizera finansów, za pośrednictwem którego wygodnie (bo elektronicznie!) przekażesz księgowej swoje faktury. Zapraszamy do współpracy! Powrót do aktualności

Czytaj dalej »

Antykryzysowa tarcza branżowa

Antykryzysowa tarcza branżowa to nowe instrumenty pomocy dla branż najbardziej dotkniętych II falą pandemii. Pomocą objęte zostanie 25 kodów PKD, co realnie oznacza wsparcie dla ok. 200 tys. podmiotów.   Wśród branż objętych wsparciem znalazły się: branża hotelowa, branża gastronomiczna, branża weselna, branża fitness, branża targowa, branża filmowa, branża estradowa, branża rozrywkowa, branża rekreacyjna, branża fotograficzna, branża fizjoterapeutyczna,

Czytaj dalej »

Postojowe dla zleceniobiorców i wykonawców

Osoby, które zawarły umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia, umowę o dzieło) i w wyniku epidemii koronawirusa umowa ta nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji – mają prawo do świadczenia postojowego z ZUS. Zleceniobiorcy/wykonawcy nie mogą jednak ubiegać się rekompensatę utraconych przychodów samodzielnie – wniosek RSP-C w ich imieniu składa zleceniodawca/zamawiający.    WARUNKI brak innych tytułów do ubezpieczeń społecznych (brak umowy o pracę) umowa zawarta przed 1.04.2020

Czytaj dalej »

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

To program rządowy wprowadzony na podstawie Ustawy o SIR w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Program zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, z których większa część (do 75% finansowania) będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie.   Podmioty, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Programu O wsparcie w ramach Programu może ubiegać się każdy

Czytaj dalej »

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Na zawieszenie działalności najczęściej ma wpływ utrata płynności finansowej firmy, a więc brak środków na pokrycie stałych kosztów, składek i podatków, wynikający np. z sezonowości naszej działalności, choroby przedsiębiorcy, czy spadku ilości zleceń. To ciekawa alternatywa dla całkowitej likwidacji działalności, pozwalająca na skorzystanie z ulg finansowych i udogodnień podatkowych, która w czasie pandemii koronawirusa cieszy się zwiększoną popularnością. Korzyści wyrejestrowanie z ZUS, co oznacza brak konieczności opłacania składek (Należy jednak pamiętać, że po upływie 30 dni

Czytaj dalej »

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł w ramach rekompensaty utraty przychodów z powodu epidemii koronawirusa.   Dla kogo 2080 złotych? Otrzymasz świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, jeśli spełniasz każdy z poniższych warunków: prowadziłeś/aś działalność przed 1 lutego 2020, nie posiadasz innych tytułów do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę), przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek był o co najmniej 15% niższy od przychodu

Czytaj dalej »

Urlop regeneracyjny

Urlop regeneracyjny (z ang. sabbatical) to forma motywacji pracowników polegająca na długim, kilkutygodniowym, a nawet kilkumiesięcznym urlopie przy zachowaniu dotychczasowego miejsca pracy. To rozwiązanie dedykowane głównie doświadczonym pracownikom zajmującym odpowiedzialne stanowiska. Jego zadaniem jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu oraz podniesienie zaangażowania w pracę.   Gdzie i po co? To rozwiązanie coraz częściej stosowane na całym świecie (głównie w korporacjach), w związku z odczuwanym przytłoczeniem i przemęczeniem charakterystycznym dla ery cyfrowej, w której żyjemy. Kiedy

Czytaj dalej »

PPK – ostateczne terminy 2020

Umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przedsiębiorcy mogą zawrzeć z jedną z dwudziestu autoryzowanych instytucji w nieprzekraczalnym terminie. Zobacz, kiedy kolej na Twoją firmę!   Z kim zawrzeć umowę o prowadzenie PPK? Pełna lista autoryzowanych instytucji obsługujących PPK znajduje się na stronie:www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych/. Z wybraną instytucją należy podpisać umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w nieprzekraczalnym terminie: do 24 kwietnia 2020 – dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników do 27 października 2020 –

Czytaj dalej »

Mikrorachunek podatkowy

Do tej pory zapłaty podatków #PIT, #VAT i #CIT dokonywaliśmy na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Co więcej, każdy urząd posiadał różne konta dla różnych podatków. Od 1 stycznia 2020 się to zmieni, a każdy podatnik otrzyma jeden, indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).   Numer rachunku należy wygenerować online na stronie:https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatko…/ podając swój identyfikator podatkowy (osoby fizyczne podają numer PESEL a organizacje – NIP). Usługa jest

Czytaj dalej »

Wejdź do świata outsourcingu

Dlaczego myślimy, że kadry to sprawa księgowości? Choć zawody kadrowej i księgowej są pokrewne, charakteryzują się innym zakresem obowiązków, a od osób je wykonujących wymagają odmiennych predyspozycji. Ze względu na wiele cech wspólnych obu profesji, w najmniejszych firmach ciężar obsługi procesów kadrowo-płacowych spoczywa na barkach działu księgowości. Jednak w przedsiębiorstwach zatrudniających od kilkunastu pracowników wzwyż, takie rozwiązanie rzadko się sprawdza i jest ryzykowne. Sprawdź, dlaczego.   Księgowa to nie kadrowa Specjalistę

Czytaj dalej »

Obowiązkowy split payment

Uszczelnianie systemu podatkowe trwa. Obowiązek stosowania podzielonej płatności zostanie nałożony na branże uznane za „wrażliwe na oszustwa” i ma uniemożliwić nieuczciwym przedsiębiorcom wyłudzanie podatku. Chodzi o podmioty objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej. To dla nich duża zmiana. Czym jest split payment? Split payment, inaczej metoda podzielonej płatności (MPP), polega na uiszczaniu płatności na dwa rachunki: kwotę netto za towar lub usługę płacimy bezpośrednio

Czytaj dalej »

Kasy fiskalne online

Celem wprowadzenia kas online ma być uszczelnienie sprzedaży konsumenckiej – B2C.Obecnie nie wszyscy podatnicy we właściwy sposób finalizują sprzedaż, a możliwość kontroli nadużyć jest mocno ograniczona. Czym są kasy online i kto będzie musiał z nich korzystać? Piszemy poniżej. Czym są kasy fiskalne online? To nowy typ urządzeń fiskalnych, który dzięki połączeniu z Internetem, komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas Krajowej Administracji Skarbowej przesyłając w dwugodzinnych odstępach szereg danych,

Czytaj dalej »

Amortyzacja sezonowa

Niektóre branże działają tylko w konkretnych miesiącach w roku (np. w czasie wakacji), inne w tym okresie znacząco zwiększają aktywność. Aktywa rzeczowe wykorzystywane w tym czasie (np. maszyna do produkcji lodów włoskich, odśnieżarka czy łódź motorowa) stanowią środki trwałe wykorzystywane sezonowo, nie można więc amortyzować ich przez cały rok.   Jak amortyzować środki trwałe wykorzystywane sezonowo?   Amortyzacji należy dokonać począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały zaczął być

Czytaj dalej »

Środki trwałe – modernizacja a remont

W poprzednim artykule(link) pisaliśmy czym są środki trwałe (ŚT) oraz czym różnią się od klasycznego wyposażenia. Dziś piszemy o modernizacji ŚT, a także o tym, jak nie pomylić jej z remontem.   Modernizacja środka trwałego Modernizacja środka trwałego to jego ulepszenie polegające na unowocześnieniu, poprawieniu stanu, zmiany jego cech bądź przystosowaniu go do zmiany pierwotnego przeznaczenia i pełnionej funkcji. Efektem ulepszenia jest zwiększenie wartości użytkowej składnika majątku. Modernizacja następuje: poprzez przebudowę,

Czytaj dalej »

Wyposażenie a środki trwałe

Zarówno środki trwałe (ŚT), jak i wyposażenie, stanowią rzeczowe składniki majątku firmy. Jak je rozróżnić? Kluczowym wyróżnikiem jest ich wartość oraz przewidywany okres użytkowania. Środki trwałe podlegają również amortyzacji. Wyposażenie Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Czy wiesz, że… Elementy wyposażenia o wartości powyżej 1.500 zł powinny być ujęte w ewidencji wyposażenia. Składniki

Czytaj dalej »

IP BOX – 5 proc. stawka PIT lub CIT

IP BOX to nowa ulga innowacyjna przeznaczona dla podatników PIT i CIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R). Celem ulgi jest pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw. Czy się to uda? Zaledwie 5 proc. respondentów ankiety KPMG w Polsce wyraziło pewność, że ich firmy będą mogły sięgnąć po tę nową ulgę podatkową. Dla kogo? Stawką 5 proc. można objąć dochód z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) np.: z patentów, z praw

Czytaj dalej »

Dołącz do nas!

Goffice.pl to innowacyjny projekt, który wspiera biznes. Naszym Klientom oferujemy profesjonalną obsługę procesów księgowych oraz kadrowo-płacowych. Jesteśmy częścią firmy Human Focus z Gdyni, która od 2011 roku prowadzi procesy rekrutacyjne i projekty rozwojowe.   Samodzielna/y Księgowa/y Miejsce pracy – Gdynia Proponowany termin rozpoczęcia pracy – 1.05.2019   Kluczowe zadania na stanowisku: Prowadzenie pełnej księgowości Sporządzanie deklaracji podatkowych, reprezentacja przed organami Skarbowymi Sporządzanie wymaganych sprawozdań zewnętrznych (m.in. NBP, GUS)

Czytaj dalej »

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego to poważna decyzja, która będzie mieć realny wpływ na funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa i bezpieczeństwo firmowych finansów. Decydując się na współpracę z konkretnym podmiotem warto wziąć pod uwagę nie tylko cenę.   Dla komfortu  Dedykowany konsultant – upewnij się, że Twoja firma nie zagubi się w gąszczu dziesiątek innych, a Ty za każdym razem nie będziesz zmuszony konsultować się z nowym, nieznanym Ci księgowym/stażystą/studentem. Jak temu zapobiec? Dowiedz się, czy księgowością Twojej firmy będzie

Czytaj dalej »

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dobrowolnego, dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Oszczędności zgromadzone w programie stanowią prywatną własność uczestnika i zostaną wypłacone po ukończeniu przez niego 60 roku życia.   1. Cel PPK W przyszłości emerytury wielu Polaków mogą być zbyt niskie, aby zapewnić godne życie. Jednocześnie aż ¾ pracujących deklaruje, że nie odkłada pieniędzy na emeryturę we własnym zakresie. Celem programu PPK ma być zabezpieczenie przyszłych emerytów

Czytaj dalej »

13 pomysłów na koszty firmowe

Nieduży przedsiębiorca może – bez naginania przepisów – wydawać niewiele, a jednocześnie generować wysokie koszty firmowe. Jak to zrobić w praktyce? Poniżej przedstawiamy 13 Pomysłów na Koszty Firmowe. Wysokie koszty firmowe = niższy podatek dochodowy   # 1 Książki i czasopisma branżowe Masz prawo rozliczyć koszty zakupu dotyczące literatury związanej z Twoją działalnością. Ponadto magazyny, czasopisma, a nawet książki ogólnie związane z biznesem, dotyczące

Czytaj dalej »

Elektroniczne sprawozdanie finansowe

Już od pierwszego października 2018 roku obowiązują nowe zasady sporządzania oraz przekazywania sprawozdań finansowych. To kolejny krok w kierunku informatyzacji i cyfryzacji. Zgodnie z nowymi regulacjami sprawozdania finansowe mogą być przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej. Ponadto plik z e-sprawozdaniem musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zakres przekazywanych w sprawozdaniu informacji nie uległ zmianom, ustandaryzowano jednak niektóre jego elementy. Do sprawozdania możemy

Czytaj dalej »

Samochody osobowe w działalności – zmiany 2019

Od stycznia 2019 zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania w kosztach samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.   Co się zmieniło:   Wyższy limit amortyzacji samochodów Limit amortyzacji samochodów zaliczany do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony do 150 000 zł (do 225 000 zł dla pojazdów elektrycznych). Poprzednio limit ten wynosił 20 000 euro oraz 30.000 euro dla samochodów elektrycznych. Jak działa limit? W przypadku samochodów o wartości (netto

Czytaj dalej »