Amortyzacja sezonowa

Niektóre branże działają tylko w konkretnych miesiącach w roku (np. w czasie wakacji), inne w tym okresie znacząco zwiększają aktywność. Aktywa rzeczowe wykorzystywane w tym czasie (np. maszyna do produkcji lodów włoskich, odśnieżarka czy łódź motorowa) stanowią środki trwałe wykorzystywane sezonowo, nie można więc amortyzować ich przez cały rok.

 

Jak amortyzować środki trwałe wykorzystywane sezonowo?

 

Amortyzacji należy dokonać począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały zaczął być używany i w związku z tym wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

W kolejnych latach, miesięcznej amortyzacji należy dokonywać tylko w czasie sezonu, kiedy to dany środek będzie faktycznie używany.

Jak ustalić miesięczną kwotę odpisu?

 
Można to zrobić na dwa sposoby – wybór metody należy do podatnika.

Sposób 1.

Roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych podziel przez liczbę miesięcy w sezonie (Krótszy odpis amortyzacji i mniejsze obciążenie podatkowe poprzez większe odpisy amortyzacyjne.).

Sposób 2.

Roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych podziel przez 12 miesięcy (Wydłużony okres amortyzacji danego środka.).
 
Niezależnie od tego, który ze sposobów wybierze podatnik, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się i zalicza w koszty TYLKO W SEZONIE.