Category Archives: Aktualności

Zmiany w prawie pracy od 2022

  Zmiany związane z wprowadznieniem Nowego Ładu wzrost kwoty wolnej od podatku – do 30 000 zł dla wszystkich podatników rozliczających się wg skali podatkowej (nie dot. ryczałtu, karty podatkowej, ani podatku liniowego) zmiana progów w skali podatkowej – drugi #prógpodatkowy – czyli 32% – będzie obowiązywał po przekroczeniu 120 000 zł przychodów (obecnie to 85 528 zł). Przychody poniżej 120 000 zł […]

Read More

Goffice.pl

Współpraca z MBankiem

Mamy przyjemność poinformować, że dołączyliśmy do Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych OSCBR. Intencją #OSCBR jest podnoszenie jakości obsługi Klientów dzięki rzetelnej wiedzy, nowoczesnym narzędziom i technologii. Nasi Klienci zyskują możliwość łatwego i bezpiecznego założenia firmy i rachunku firmowego bez opłat, czy korzystania z wygodnego mOrganizera finansów, za pośrednictwem którego wygodnie (bo elektronicznie!) przekażesz księgowej swoje faktury. Zapraszamy do współpracy! Powrót do aktualności

Read More

Antykryzysowa tarcza branżowa

Antykryzysowa tarcza branżowa to nowe instrumenty pomocy dla branż najbardziej dotkniętych II falą pandemii. Pomocą objęte zostanie 25 kodów PKD, co realnie oznacza wsparcie dla ok. 200 tys. podmiotów.   Wśród branż objętych wsparciem znalazły się: branża hotelowa, branża gastronomiczna, branża weselna, branża fitness, branża targowa, branża filmowa, branża estradowa, branża rozrywkowa, branża rekreacyjna, branża fotograficzna, branża fizjoterapeutyczna, […]

Read More

Postojowe dla zleceniobiorców i wykonawców

Osoby, które zawarły umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia, umowę o dzieło) i w wyniku epidemii koronawirusa umowa ta nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji – mają prawo do świadczenia postojowego z ZUS. Zleceniobiorcy/wykonawcy nie mogą jednak ubiegać się rekompensatę utraconych przychodów samodzielnie – wniosek RSP-C w ich imieniu składa zleceniodawca/zamawiający.    WARUNKI brak innych tytułów do ubezpieczeń społecznych (brak umowy o pracę) umowa zawarta przed 1.04.2020 […]

Read More

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

To program rządowy wprowadzony na podstawie Ustawy o SIR w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Program zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, z których większa część (do 75% finansowania) będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie.   Podmioty, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Programu O wsparcie w ramach Programu może ubiegać się każdy […]

Read More

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Na zawieszenie działalności najczęściej ma wpływ utrata płynności finansowej firmy, a więc brak środków na pokrycie stałych kosztów, składek i podatków, wynikający np. z sezonowości naszej działalności, choroby przedsiębiorcy, czy spadku ilości zleceń. To ciekawa alternatywa dla całkowitej likwidacji działalności, pozwalająca na skorzystanie z ulg finansowych i udogodnień podatkowych, która w czasie pandemii koronawirusa cieszy się zwiększoną popularnością. Korzyści wyrejestrowanie z ZUS, co oznacza brak konieczności opłacania składek (Należy jednak pamiętać, że po upływie 30 dni […]

Read More

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł w ramach rekompensaty utraty przychodów z powodu epidemii koronawirusa.   Dla kogo 2080 złotych? Otrzymasz świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, jeśli spełniasz każdy z poniższych warunków: prowadziłeś/aś działalność przed 1 lutego 2020, nie posiadasz innych tytułów do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę), przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek był o co najmniej 15% niższy od przychodu […]

Read More

Urlop regeneracyjny

Urlop regeneracyjny (z ang. sabbatical) to forma motywacji pracowników polegająca na długim, kilkutygodniowym, a nawet kilkumiesięcznym urlopie przy zachowaniu dotychczasowego miejsca pracy. To rozwiązanie dedykowane głównie doświadczonym pracownikom zajmującym odpowiedzialne stanowiska. Jego zadaniem jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu oraz podniesienie zaangażowania w pracę.   Gdzie i po co? To rozwiązanie coraz częściej stosowane na całym świecie (głównie w korporacjach), w związku z odczuwanym przytłoczeniem i przemęczeniem charakterystycznym dla ery cyfrowej, w której żyjemy. Kiedy […]

Read More

PPK – ostateczne terminy 2020

Umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przedsiębiorcy mogą zawrzeć z jedną z dwudziestu autoryzowanych instytucji w nieprzekraczalnym terminie. Zobacz, kiedy kolej na Twoją firmę!   Z kim zawrzeć umowę o prowadzenie PPK? Pełna lista autoryzowanych instytucji obsługujących PPK znajduje się na stronie:www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych/. Z wybraną instytucją należy podpisać umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w nieprzekraczalnym terminie: do 24 kwietnia 2020 – dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników do 27 października 2020 – […]

Read More

Mikrorachunek podatkowy

Do tej pory zapłaty podatków #PIT, #VAT i #CIT dokonywaliśmy na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Co więcej, każdy urząd posiadał różne konta dla różnych podatków. Od 1 stycznia 2020 się to zmieni, a każdy podatnik otrzyma jeden, indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).   Numer rachunku należy wygenerować online na stronie:https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatko…/ podając swój identyfikator podatkowy (osoby fizyczne podają numer PESEL a organizacje – NIP). Usługa jest […]

Read More