Postojowe dla zleceniobiorców i wykonawców

świadczenie postojowe - Goffice.pl

Osoby, które zawarły umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia, umowę o dzieło) i w wyniku epidemii koronawirusa umowa ta nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji – mają prawo do świadczenia postojowego z ZUS. Zleceniobiorcy/wykonawcy nie mogą jednak ubiegać się rekompensatę utraconych przychodów samodzielnie – wniosek RSP-C w ich imieniu składa zleceniodawca/zamawiający.

Czytaj dalej Postojowe dla zleceniobiorców i wykonawców

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

 
banner z napisem: tarcza finansowa PFR dla MŚP i zdjęciem koła ratunkowego

To program rządowy wprowadzony na podstawie Ustawy o SIR w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Program zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, z których większa część (do 75% finansowania) będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie.

Czytaj dalej Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

banner z napisem"jak zawiesić działalność gospodarczą"

Na zawieszenie działalności najczęściej ma wpływ utrata płynności finansowej firmy, a więc brak środków na pokrycie stałych kosztów, składek i podatków, wynikający np. z sezonowości naszej działalności, choroby przedsiębiorcy, czy spadku ilości zleceń. Czytaj dalej Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Urlop regeneracyjny

Banner ze zdjęciem palm i napisem: urlop regeneracyjny

Urlop regeneracyjny (z ang. sabbatical) to forma motywacji pracowników polegająca na długim, kilkutygodniowym, a nawet kilkumiesięcznym urlopie przy zachowaniu dotychczasowego miejsca pracy. To rozwiązanie dedykowane głównie doświadczonym pracownikom zajmującym odpowiedzialne stanowiska. Jego zadaniem jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu oraz podniesienie zaangażowania w pracę.

Czytaj dalej Urlop regeneracyjny

Wejdź do świata outsourcingu

Banner z napisem: Księgowa to nie kadrowa

Dlaczego myślimy, że kadry to sprawa księgowości? Choć zawody kadrowej i księgowej są pokrewne, charakteryzują się innym zakresem obowiązków, a od osób je wykonujących wymagają odmiennych predyspozycji. Ze względu na wiele cech wspólnych obu profesji, w najmniejszych firmach ciężar obsługi procesów kadrowo-płacowych spoczywa na barkach działu księgowości. Jednak w przedsiębiorstwach zatrudniających od kilkunastu pracowników wzwyż, takie rozwiązanie rzadko się sprawdza i jest ryzykowne. Sprawdź, dlaczego. Czytaj dalej Wejdź do świata outsourcingu

Obowiązkowy split payment

połówki pomarańczy

Uszczelnianie systemu podatkowe trwa. Obowiązek stosowania podzielonej płatności zostanie nałożony na branże uznane za „wrażliwe na oszustwa” i ma uniemożliwić nieuczciwym przedsiębiorcom wyłudzanie podatku. Chodzi o podmioty objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej. To dla nich duża zmiana. Czytaj dalej Obowiązkowy split payment