Rekrutacja – Samodzielna/y Księgowa/y

Jesteś osobą rzetelną i terminową? Znasz programy kadrowo-płacowe i aplikacje finansowo-księgowe? Marzysz o stabilnej pracy, z długoterminową możliwością rozwoju i perspektywą awansu? Chcesz pracować w Gdańsku? Jeśli tak – zapraszamy do zaaplikowania na poniższą ofertę i dołączenie do zespołu naszego Klienta!

Czytaj dalej Rekrutacja – Samodzielna/y Księgowa/y

Zapowiadane zmiany w Kodeksie Pracy

Komisja Kodyfikacyjna zakończyła pracę nad projektem nowego Kodeksu Pracy. Teraz zajmie się nim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ministrów, a następnie obie izby parlamentu. Ostateczna wersja Kodeksu Pracy może więc znacząco różnić się od obecnej koncepcji, jednak niektóre propozycje już teraz budzą obawy i sprzeciw.

Celem Komisji było dostosowanie przestarzałych przepisów prawa pracy do współczesnych realiów i europejskich standardów. Do tej pory Polska była unijnym rekordzistą pod względem ilości osób zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych oraz na czas określony. Modyfikacja prawa miałaby też pomóc w pozyskaniu środków na wypłatę emerytur poprzez zobowiązanie wszystkich pracowników do odprowadzania świadczeń do ZUS.

Zdaniem pracowników propozycje są jednak szkodliwe i uwsteczniające. Ograniczają wolności obywatelskie, dyskryminują osoby o niskich zarobkach (uniemożliwiając im dorobienie do pensji), pozwalają na zwolnienie pracownika w ciąży oraz stwarzają ryzyko rozrostu szarej strefy. Pomysł krytykują nie tylko zatrudnieni. Negatywnie wypowiadają się o nim członkowie organizacji Pracodawcy RP, przedsiębiorcy z Business Centre Club czy członkini Komisji Kodyfikacyjnej prof. Monika Gładoch, która nazwała projekt „ubezwłasnowolnieniem człowieka pracy”. A co Wy myślicie o zapowiadanych zmianach?

Czytaj dalej Zapowiadane zmiany w Kodeksie Pracy

Prawo pracy – najważniejsze zmiany od stycznia 2018

E-składka
Opłacanie składek ZUS będzie prostsze. Koniec kilku oddzielnych wpłat – od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki przedsiębiorca opłaci jednym zwykłym przelewem podobnie jak opłaty za gaz, czy prąd. ZUS sam rozdzieli wpłatę na odpowiednie ubezpieczenia i fundusze. Zmienia się również konto, na które należy wpłacać składki – każdy płatnik otrzymał swój własny, indywidualny numer rachunku składkowego, który zawiera numer NIP (ostatnie 10 cyfr). Dotychczasowe rachunki zostały zamknięte.

Wyższa płaca minimalna
Od 1 stycznia 2018 roku pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie zarobią więcej. Płaca minimalna wynosi w tym roku 2100 złotych. To o 5 proc. i jednocześnie o 100 złotych więcej niż w roku poprzednim. Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
Od 1 stycznia 2018 roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).
Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich.

Czytaj dalej Prawo pracy – najważniejsze zmiany od stycznia 2018

Podatki – najważniejsze zmiany od stycznia 2018

JPK_VAT DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Mikroprzedsiębiorcy zostają objęci comiesięcznym obowiązkiem składania jednolitego pliku kontrolnego.

NIE MA OBOWIĄZKU INFORMOWANIA O PROWADZENIU PKPIR

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie muszą już informować naczelników urzędów skarbowych
o prowadzeniu PKPIR. Zniesiony został również obowiązek zawiadamiania organów podatkowych o powierzeniu prowadzenia PKPIR biuru rachunkowemu.

NISKI PODATEK BEZ ZALICZEK

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mogą nie wpłacać zaliczki na PIT i CIT, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł. Z przywołanych przepisów wynika, że przedsiębiorcy, u których podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1000 zł, mogą nie wpłacać zaliczki na PIT (CIT). Należy podkreślić, że jest to ich uprawnienie, a nie obowiązek.

Czytaj dalej Podatki – najważniejsze zmiany od stycznia 2018