IP BOX – 5 proc. stawka PIT lub CIT

IP BOX to nowa ulga innowacyjna przeznaczona dla podatników PIT i CIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R). Celem ulgi jest pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw. Czy się to uda? Zaledwie 5 proc. respondentów ankiety KPMG w Polsce wyraziło pewność, że ich firmy będą mogły sięgnąć po tę nową ulgę podatkową.

Dla kogo?

Stawką 5 proc. można objąć dochód z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) np.:

 • z patentów,
 • z praw ochronnych na wzór użytkowy,
 • z praw z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • z praw autorskich do programów komputerowych.

 

Na ulgę nie wpływa wielkość podmiotu ani forma, w jakiej prowadzi on działalność B+R. Prace badawczo-rozwojowe nie muszą być też prowadzone we własnych centrach badawczych.

Przepisy nie nakładają na podatnika obowiązku samodzielnego wytworzenia kwalifikowanego IP. W celu skorzystania z 5 proc. stawki PIT/CIT może on nabyć je od innego podmiotu w celu dalszej komercjalizacji, pod warunkiem, że je rozwinie lub ulepszy w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

FAQ

Na razie mechanizm budzi wiele wątpliwości natury interpretacyjnej. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania:

Czy muszę być właścicielem praw własności intelektualnej?

 • NIE. Wystarczy być współwłaścicielem tych praw bądź użytkownikiem korzystającym z prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej.

Czy z 5 proc. stawki PIT/CIT mogę korzystać, jeśli jeszcze nie uzyskałem ochrony praw własności intelektualnej?

 • TAK. Procedura przyznania patentu trwa nawet do kilkadziesięciu miesięcy. Warunkiem ulgi IP BOX jest fakt złożenia lub zgłoszenia stosownego wniosku.

Co jeśli korzystałem z 5. Proc stawki PIT/CIT, ale moje zgłoszenie/wniosek patentowy został wycofany? Czy będę musiał wyrównać podatek?

 • TAK. Będziesz musiał wyrównać podatek, czyli zapłacić go na zasadach ogólnych. Nie zostaną naliczone odsetki.

Czy muszę wybierać pomiędzy Ulgą IP BOX a funkcjonującą od kilku lat Ulgą B+R?

 • I TAK, I NIE? Ministerstwo Finansów potwierdziło, że można łączyć ze sobą obie ulgi. Nie doprecyzowało jednak, czy można to zrobić w tym samym roku podatkowym. Czekamy na dalsze objaśnienia.

Czy mogę stracić prawo do Ulgi IP BOX ?

 • TAK. Stracisz ulgę, jeśli prawa własności intelektualnej wygasną lub zostaną unieważnione przez Urząd Patentowy. Unieważnienie patentu będzie wymagało korekty za okres, w którym przedsiębiorca korzystać z Ulgi IP BOX (bez odsetek).

Czy muszę prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową?

 • TAK. To warunek korzystania z ulgi. Operacje gospodarcze dotyczące IP BOX będą musiały być wyodrębnione w ewidencji księgowej jako osobne źródła przychodów.

Czy korzystanie z ulgi IP BOX nakłada na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki?

 • TAK. Musi on np. prowadzić ewidencję projektową, czy posiadać odpowiednie zapisy w umowach o pracę pracowników zaangażowanych w wytwarzanie IP. Działalność związana z B+R musi być prowadzona systematycznie i we własnym imieniu, choć ten ostatni warunek przysparza na razie wiele wątpliwości interpretacyjnych.

 

Projekt objaśnień

Do 10 maja można przesyłać uwagi do ministerialnego projektu objaśnień dotyczących Ulgi IP BOX, co może zmotywować fiskusa do zlikwidowania licznych pozostałych niejasności.