Kadry

 

Kadry w Goffice.pl to:

 • baza danych osobowych i ewidencyjnych pracowników oraz zleceniobiorców
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem zmianą warunków oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • realizowanie obowiązków zgłoszeniowych wobec ZUS
 • bieżąca kontrola czasu trwania umów okresowych i nabycia określonych uprawnień pracowniczych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • monitoring ważności profilaktycznych badań lekarskich i szkoleń BHP
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej w związku z ustaleniem uprawnień zasiłkowych, emerytalnych i rentowych
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, naliczanie wymiaru i ewidencja wykorzystania urlopów
 • ewidencja pozostałych absencji pracowniczych – zwolnień lekarskich, urlopów związanych z uprawnieniami rodzicielskimi, innych nieobecności
 • przekazywanie informacji do uprawnionych instytucji m.in. komorników i urzędów w sprawach związanych z zajęciami wynagrodzeń i wierzytelności
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych
 • wydawanie zaświadczeń pracownikom i zleceniobiorcom

Cennik usług

 
Zamów ofertę Powrót