Kasy fiskalne online

Celem wprowadzenia kas online ma być uszczelnienie sprzedaży konsumenckiej – B2C.
Obecnie nie wszyscy podatnicy we właściwy sposób finalizują sprzedaż, a możliwość kontroli nadużyć jest mocno ograniczona. Czym są kasy online i kto będzie musiał z nich korzystać? Piszemy poniżej.

Czym są kasy fiskalne online?

To nowy typ urządzeń fiskalnych, który dzięki połączeniu z Internetem, komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas Krajowej Administracji Skarbowej przesyłając w dwugodzinnych odstępach szereg danych, w tym: paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, czy raporty dobowe. Do tej pory w obiegu funkcjonowały dwa inne typy urządzeń fiskalnych: z papierową kopią zapisu (to jest na papierowych rolkach) oraz z elektroniczną kopią zapisu (papierowy oryginał paragonu plus kopia na karcie pamięci cyfrowej). W kasach online kopia zapisu jest automatycznie przesyłana do Centralnego Rejestru Kas.

 

KASY ONLINE – kto będzie musiał z nich korzystać?

Docelowo wszyscy, ustawodawca gwarantuje jednak odpowiednie okresy przejściowe, aby nie naruszyć interesów podatników (którzy zakupili kasy z przekonaniem, że zapewnią im zgodność rejestrowania przez określony czas) i producentów (którzy otrzymali homologację).

 

Do kiedy zakup kas starego typu?

  • Koniec sierpnia 2019 – z końcem sierpnia „kasy papierowe” (kopia zapisu na papierowych rolkach) stracą homologację i nie będzie można już ich kupić.
  • Koniec grudnia 2022 – tylko do końca grudnia 2022 będzie można nabywać kasy fiskalne z elektroniczną kopią zapisu (na karcie pamięci).

Fiskus będzie jednak zachęcał podatników do kupowania kas online od razu: cenowo będą zbliżone do urządzeń elektronicznych, a tylko ich zakup będzie dofinansowany (odliczenie do maksymalnie 700 zł netto, nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia). Niektórzy korzystają z kas online już teraz – w nowym systemie online działa już ponad 9 tys. urządzeń (stan na 06.2019).

 

Okresy przejściowe – instalacja kas online

W pierwszej kolejności obowiązek stosowania kas online obejmie branże wrażliwe, tj. narażone na największe nieprawidłowości:

  • od 1 stycznia 2020 roku – warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne, stacje paliwowe (benzyna, ropa, gaz);
  • od 1 lipca 2020 roku – stacjonarne punkty gastronomiczne, w tym te działające sezonowo (restauracje, kawiarnie, bary etc.) oraz punkty prowadzące sprzedaż węgla, brykietu i innych paliw stałych z węgla kamiennego, brunatnego i koksu;
  • od 1 stycznia 2021 roku – salony fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, punkty świadczące usługi budowlane, z zakresu opieki medycznej i dentystycznej, usługi prawnicze oraz obiekty służące poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu (klub fitness).

Pozostali podatnicy nie mają obowiązku wymiany kas na online. Mogą stosować dotychczasowe kasy zgodnie z terminami zapisanymi w ustawie.