Obowiązkowy split payment

Uszczelnianie systemu podatkowe trwa. Obowiązek stosowania podzielonej płatności zostanie nałożony na branże uznane za „wrażliwe na oszustwa” i ma uniemożliwić nieuczciwym przedsiębiorcom wyłudzanie podatku. Chodzi o podmioty objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej. To dla nich duża zmiana.

Czym jest split payment?

Split payment, inaczej metoda podzielonej płatności (MPP), polega na uiszczaniu płatności na dwa rachunki: kwotę netto za towar lub usługę płacimy bezpośrednio sprzedającemu, zaś kwotę podatku VAT na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank (każdemu podatnikowi posiadającemu konto w banku instytucja finansowa otworzyła bezpłatnie nowy rachunek prowadzony wyłącznie dla celów rozliczeń podatku VAT).

Mechanizm split payment został wprowadzony w Polsce 1 lipca 2018 roku i do tej pory nie był obowiązkowy. Już 1 listopada się to zmieni.

 

1.11.2019 – Obowiązkowy split payment dla nawet pół miliona vatowców

Obowiązkowy split payment będzie stosowany w transakcjach dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B) w przypadku faktur, których wartość brutto przekracza 15 000 złotych i w których wykazano towary i usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

W załączniku nr 15 wyłoniono aż 150 grup towarowych i usługowych, w tym:

  • paliwo, stal, wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne i nieszlachetne,
  • tablety, smartfony, konsole, tusze, tonery,
  • usługi budowlane,
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
  • maszyny i urządzenie elektryczne (wraz z ich częściami i akcesoriami),
  • węgiel i produkty węglowe.

 

Faktury, w których wykazano powyższe towary / usługi, ale które nie osiągnęły kwoty 15 000 złotych lub wyższej, będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. Oczywiście można będzie wobec nich zastosować split payment, będzie to jednak działanie dobrowolne.

 

Sankcje

Za nieumieszczenie na fakturze oznaczenia, że powinna być ona opłacona metodą podzielonej płatności, przedsiębiorcy będzie groziła sankcja – w wysokości 30 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze VAT (początkowy projekt zakładał nawet 100 proc. tej kwoty).

Na nieprzyjemności narażony będzie jednak nie tylko sprzedający / usługodawca, ale także kupujący. To w końcu na nim będzie ciążył obowiązek uiszczania zapłaty na dwa oddzielne rachunki bankowe (to fizycznie jeden przelew, jednak nieco bardziej skomplikowany i wymagający wprowadzenia większej ilości danych). Brak zapłaty w reżimie podzielonej płatności będzie objęty sankcją – karą grzywny za wykroczenie skarbowe lub karą grzywny do 720 stawek dziennych, nawet jeśli kupujący nie uwzględnił wydatku w kosztach uzyskania przychodu.

 

______________

 

Pierwotnie obowiązkowy split payment miał zacząć obowiązywać już 1 września 2019, jednak uznano, że to termin nierealny – zmiana wymaga aktualizacji systemów finansowo-księgowych oraz uwzględniania w strategiach i rocznych budżetachUstawodawca zdecydował, że datą wejścia przepisów w tym zakresie będzie więc 1 listopada 2019.