Pakiet MŚP przyjęty

Rząd przyjął Pakiet MŚP zaproponowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt zawiera prawie 50 uproszczeń w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego dla przedsiębiorców. Celem inicjatywy jest zmniejszenie biurokracji i ułatwienie życia osobom prowadzącym biznes w Polsce. Co się zmieni?

Między innymi:

– status „małego podatnika” w PIT i CIT będzie przysługiwał firmom o sprzedaży do 2 mln euro rocznie;

– zlikwidowane zostaną okresowe szkolenia BHP w najmniej wypadkowych branżach (ok. 5 mln pracowników);

– wprowadzona zostanie możliwość zaliczenia zarobków współmałżonka do kosztów podatkowych,

– będzie można jednorazowo rozliczyć stratę podatkową do 5 mln zł,

– powstaną ujednolicone formularze podatkowe dla podatków lokalnych,

– w spółkach z o.o. będzie możliwość podejmowania wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym;

– zostanie skrócony obowiązek przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych – do 5 lat.

Pakiet MŚP to w sumie aż 50 uproszczeń, które w 10 lat pozwolą zaoszczędzić przedsiębiorcom aż 4 mld zł. W większości zmiany wejdą w życie w 2019 roku.