Pieczątki odejdą do lamusa?

Nadchodzi elektronizacja procedur

Jak podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologiido lipca 2019 roku ma zostać zniesiony obowiązek stosowania pieczątek w aż 170 aktach prawnych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa pieczątki to „zbędny formalizm”, który nie ułatwia komunikacji z urzędami.

Rodzajów stempli jest wiele: firmowe, imienne, nagłówkowe … Tymczasem to podpis, a nie pieczątka, ma znaczenie w świetle prawa – tę drugą najłatwiej zresztą podrobić.

Obecnie pieczątki są wymagane m. in. we wnioskach, oświadczeniach, protokołach, sprawozdaniach i informacjach. Dotychczas brak właściwego stempla przedłużał rozpatrywanie danego wniosku, a nawet prowadził do jego odrzucenia. Tymczasem już w przyszłym roku, zamiast stawiania pieczątek będziemy mogli wygodnie zamieścić swoje dane w sposób elektroniczny. Według pomysłodawców to rozwiązanie usprawni komunikację z urzędami i przyczyni się do elektronizacji procedur.

Dla tych, dla których pieczątki to wciąż wygodne rozwiązanie mamy dobrą wiadomość – chętni wciąż będą mogli ich używać. Ustawodawca chce dać nam w tej kwestii wolność wyboru. Co Wy na to?