Płace

 

  W zakres obsługi płac przez Goffice.pl wchodzą:

  • baza danych płacowych pracowników
  • sporządzanie listy płac na podstawie funkcjonujących systemów wynagrodzeń
  • sporządzanie listy wypłat z umów cywilno-prawnych
  • kontrola prawidłowości naliczania i ustalania prawa do zasiłków
  • prowadzenie kart zasiłkowych
  • rozliczanie ewidencji czasu pracy
  • ustalanie kwot potrąceń z wynagrodzeń
  • sporządzanie przelewów wynagrodzeń
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzenia oraz informacji o składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potraceń
  • sporządzanie wniosków o wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w przypadku pracodawców nieuprawnionych do wypłaty zasiłków

   
   
  Zamów ofertę Powrót