PPK – ostateczne terminy 2020

Umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przedsiębiorcy mogą zawrzeć z jedną z dwudziestu autoryzowanych instytucji w nieprzekraczalnym terminie. Zobacz, kiedy kolej na Twoją firmę!

 

Z kim zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?

Pełna lista autoryzowanych instytucji obsługujących PPK znajduje się na stronie:
www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych/. Z wybraną instytucją należy podpisać umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w nieprzekraczalnym terminie:

  • do 24 kwietnia 2020 – dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników
  • do 27 października 2020 – dla podmiotów zatrudniających od 20 do 49 pracowników
  • do 23 kwietnia 2021 – dla podmiotów zatrudniających poniżej 20 pracowników oraz dla sektora finansów publicznych

🔍 Co z mikroprzedsiębiorcami?

Mikroprzedsiębiorstwo (średnio od 1 – 9 zatrudnionych w ostatnich 2 latach obrotowych) może nie przystępować do PPK pod warunkiem, że każda z zatrudnionych osób złoży deklarację o rezygnacji z programu. Jeśli wśród pracowników znajdzie się choć 1 chętny – należy zawrzeć umowę i wdrożyć program.
Programem nie są objęte jednoosobowe działalności gospodarcze.