Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dobrowolnego, dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Oszczędności zgromadzone w programie stanowią prywatną własność uczestnika i zostaną wypłacone po ukończeniu przez niego 60 roku życia.

 

1. Cel PPK

W przyszłości emerytury wielu Polaków mogą być zbyt niskie, aby zapewnić godne życie. Jednocześnie aż ¾ pracujących deklaruje, że nie odkłada pieniędzy na emeryturę we własnym zakresie. Celem programu PPK ma być zabezpieczenie przyszłych emerytów przed życiem w ubóstwie, a główną motywacją fakt, że do naszych oszczędności będą dopłacać pracodawcy i państwo.

2. Wymogi formalne. Kto może przystąpić do PPK?

Programem mogą być objęci pracownicy w wieku 18-54 lata podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu (a więc i osoby zatrudnione na umowę-zlecenie). Osoby w wieku 55-69 lat mogą przystąpić do programu dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli. Do programu nie mogą przystąpić samozatrudnieni, rolnicy i pracownicy służb mundurowych.

3. Harmonogram

<nbsp;></nbsp;>

Wejście w życie PPK będzie podzielone na etapy:

– od 1.07.2019 – dla podmiotów zatrudniających min. 250 osób

– od 1.01.2020 – dla podmiotów zatrudniających min. 50 osób

– od 1.07.2020 – dla podmiotów zatrudniających min. 20 osób

– od 1.01.2021 – dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych

4. Jak przystąpić do programu?

Każdy pracownik spełniający wymogi (pkt. 2) zostanie zapisany do programu automatycznie – zgodnie z harmonogramem (pkt. 3) – może jednak w dowolnym momencie z niego zrezygnować, a także ponownie do niego powrócić. Oczywiście dodatkowy warunek jest taki, że w danym zakładzie pracy musi zostać uruchomiony program PPK (patrz pkt. 4). Rezygnacja z PPK nie jest „na zawsze”, trzeba ją odnawiać co 4 lata.

5. Czy u każdego Pracodawcy automatycznie przystąpię do PPK?

Nie. Z obowiązku utworzenia programu PPK zwolnieni są pracodawcy, którzy prowadzą własne Pracownicze Programy Emerytalne i opłacają składkę na rzecz pracownika w wysokości min. 3,5% wynagrodzenia.

Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w programie PPK jest przystąpienie do niego minimum 25% ogółu zatrudnionych pracowników.

6. Ile pieniędzy będziemy odkładać?

Podstawowa wpłata do PPK wyniesie 2% wynagrodzenia od uczestnika programu i minimum 1,5% wynagrodzenia od pracodawcy. (Wynagrodzenie = pensja stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

Pracownik liczący na większą kwotę odłożoną na przyszłość, dobrowolnie będzie mógł zadeklarować odkładanie do 4% wynagrodzenia miesięcznie.

Dla osób zarabiających najmniej – pobierających wynagrodzenie z różnych źródeł równe lub niższe 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku – składka podstawowa będzie niższa niż 2%, ale nie mniejsza niż 0,5%. Opłaty pracodawcy pozostaną tu bez zmian.

Oprócz wpłat pracownika i pracodawcy, do PPK dołoży się też państwo. Każdy uczestnik programu może liczyć na powitalną wpłatę finansowaną z Funduszu Pracy w wysokości 250zł oraz coroczne dopłaty w wysokości 240zł, zachęcające do pozostania w programie.

6. Co będzie się działo z odłożonymi pieniędzmi?

Jak łatwo się domyślić, odłożone pieniądze nie będą czekały na właścicieli w wielkich skarbonkach. Na przestrzeni lat będą inwestowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) oraz zakłady ubezpieczeń. To impuls do rozwoju polskiej gospodarki obarczony „zerowym ryzykiem” – przynajmniej według Bartosza Marczuka, wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (WYWIAD). Osoby pamiętające jednak nacjonalizację środków z OFE są jednak sceptyczne. Przed niemiłą powtórką z rozrywki ma nas chronić wyraźny zapis, że środki w PPK to nasze prywatne pieniądze, tak samo jak np. prywatna lokata w banku.

7. Czy istnieje możliwość podjęcia środków przed 60. rokiem życia?

Tak – jeśli przeznaczysz środki na wkład własny, a później je…oddasz. To rozwiązanie dla osób przed 45. rokiem życia. Umożliwia wypłatę do 100% zebranych środków z obowiązkiem zwrotu. Zwrot środków może trwać maksymalnie 15 lat i musi rozpocząć się najpóźniej 5 lat od momentu wypłaty środków.

Tak – w przypadku poważnej choroby Twojej / małżonka / dziecka (na liście m.in. nowotwór złośliwy, udar mózgu, Alzhaimer, Parkinson, czy zawał serca). Umożliwia wypłatę do 25% środków zgromadzonych w PPK, bez obowiązku zwrotu.

Tak – jeśli postanowisz całkowicie wypłacić środki z konta. Wiąże się to jednak z utratą 30% składek wpłaconych przez pracodawcę oraz utratę całości dopłat od rządu. Dodatkowo zapłacisz podatek dochodowy od zysków w wysokości 19%.

8. Podróż życia na 60-te urodziny?

Nie do końca. Ustawodawca zabezpiecza się przed możliwością jednorazowej wypłaty środków użytkownika. Ze swoich oszczędności w PPK skorzystamy bez ponoszenia dodatkowych kosztów wypłacając jednorazowo maksymalnie 25% zebranej kwoty. Pozostałe 75% środków wypłacimy w 120 miesięcznych ratach.

9. Czy to się opłaca?

W symulacji na stronie Pracowniczych Planów Kapitałowych widzimy przykład 25-letniego pracownika, który sumiennie, aż do ukończenia 65. lat uczestniczył w PPK (tylko składki podstawowe) i zarabiał średnio 3.000 brutto. Do swojej emerytury oszczędził w ten sposób 486zł miesięcznie. Warto?

10. PPK oczami Pracodawcy

Z badań opublikowanych w grudniu w serwisie Infor.pl wynika, że jedynie 15% pracodawców zapłaci dodatkowe, większe składki swoim pracownikom, z czego tylko 1% jest tego pewna. Ponad połowa pracodawców jest przeciwna wprowadzeniu PPK. Na liście ich obaw dominuje m.in. strach przed dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi. Wśród zwolenników programu dominują duże firmy, głównie z sektora finansowego oraz przedsiębiorcy, dla których PPK będzie programem tańszym niż Pracowniczy Program Emerytalny.