Rekrutacja

Najlepszy pracownik to osoba efektywna, wyróżniająca się wymaganymi kompetencjami dopasowanymi do wykonywanych obowiązków. Rekrutacje specjalistów pochłaniają coraz więcej czasu i często wymagają nietypowych rozwiązań. Warto powierzyć działania rekrutacyjne fachowcom, których codzienna praca koncentruje się na tym obszarze.

Jak działamy?

  • Nie bazujemy na ogłoszeniach – nabór kandydatów na specjalistyczne stanowiska wymaga bezpośredniego dotarcia do nich. Zapewniamy pełną poufność – o części z prowadzonych rekrutacji nie informujemy opinii publicznej.
  • W procesie rekrutacyjnym bierzemy pod uwagę również obecnych pracowników danej firmy.
  • Pozyskani kandydaci są poddawani szczegółowej analizie pod kątem umiejętności zawodowych. Dokonujemy selekcji oraz szczegółowej oceny pod wieloma względami. W naszych działaniach dużą wagę przywiązujemy do tzw. umiejętności miękkich i dopasowania charakterologicznego do wykonywanej pracy.
  • Naszemu Klientowi rekomendujemy tylko te osoby, które naszym zdaniem dobrze rokują i rozwiną się na konkretnym stanowisku.
  • W większości procesów rekrutacyjnych pracujemy na zasadzie „success fee”, czyli „płacę za pracownika”. Koszt usługi dla Pracodawcy zależny jest od specjalności i dostępności kandydatów na rynku pracy.

Nasze działania rekrutacyjne możemy podzielić na cztery obszary:

Dowiedz się więcej: REKRUTACJA Z HUMAN FOCUS
Goffice.pl – zapraszamy do współpracy z Human Focus z siedzibą w Gdyni!  LOGOHF1

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus