Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł w ramach rekompensaty utraty przychodów z powodu epidemii koronawirusa.

 

Dla kogo 2080 złotych?

Otrzymasz świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, jeśli spełniasz każdy z poniższych warunków:

  • prowadziłeś/aś działalność przed 1 lutego 2020,
  • nie posiadasz innych tytułów do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę),
  • przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym (przykład: jeśli składasz wniosek w kwietniu br., to twój przychód w marcu 2020 musi być co najmniej 15% niższy niż w lutym 2020),
  • PUNKT JUŻ NIEAKTUALNY W WYNIKU ZMIAN W TARCZY 2.0. obecnie brak limitu! przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (jeśli wnioskujesz w kwietniu 2020, chodzi o przychód z marca 2020 itd. ) nie przekroczył kwoty 15 681 zł (wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału),
  • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP (lub masz prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP).

Przykład:

Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą – przygotowuje dekoracje kwiatowe na uroczystości. Działalność założyła przed 1.02.2020 r. Z powodu przestoju wywołanego epidemią (odwołane uroczystości) jej przychód w marcu był o 15% niższy niż w lutym i dodatkowo nie przekroczył kwoty 15 681 zł. Pani Anna nie jest zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie. Jest obywatelką RP i mieszka w Polsce. ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE.

UWAGA: jeśli przedsiębiorca korzysta z Ulgi na start, Ulg w ramach małej działalności gospodarczej (MDG) lub Małego ZUS plus (MDG+), ale spełnia wszystkie warunki – świadczenie przysługuje.

Dla kogo 1300 zł?

Świadczenie w tej kwocie przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek kartą podatkową, są obywatelami RP zamieszkującymi na terytorium Polski (lub mają prawo czasowego/stałego pobytu) i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Jak uzyskać świadczenie postojowe?

Wypełnij wniosek RSP-Dhttps://bit.ly/2VvGtu8 i prześlij go do ZUS pocztą, zanieś osobiście (dokument należy wrzucić do specjalnej skrzynki – bez kontaktu z pracownikiem ZUS) lub prześlij go elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS.

 

Więcej informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych