Jak zawiesić działalność gospodarczą?

banner z napisem"jak zawiesić działalność gospodarczą"

Na zawieszenie działalności najczęściej ma wpływ utrata płynności finansowej firmy, a więc brak środków na pokrycie stałych kosztów, składek i podatków, wynikający np. z sezonowości naszej działalności, choroby przedsiębiorcy, czy spadku ilości zleceń. Czytaj dalej Jak zawiesić działalność gospodarczą?