Postojowe dla zleceniobiorców i wykonawców

świadczenie postojowe - Goffice.pl

Osoby, które zawarły umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia, umowę o dzieło) i w wyniku epidemii koronawirusa umowa ta nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji – mają prawo do świadczenia postojowego z ZUS. Zleceniobiorcy/wykonawcy nie mogą jednak ubiegać się rekompensatę utraconych przychodów samodzielnie – wniosek RSP-C w ich imieniu składa zleceniodawca/zamawiający.

Czytaj dalej Postojowe dla zleceniobiorców i wykonawców

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

 
banner z napisem: tarcza finansowa PFR dla MŚP i zdjęciem koła ratunkowego

To program rządowy wprowadzony na podstawie Ustawy o SIR w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Program zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, z których większa część (do 75% finansowania) będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie.

Czytaj dalej Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm