Ulga na złe długi – 90 dni na korektę w VAT

Od 1 stycznia 2019 obowiązuje skrócony termin do uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności (a tym samym do korekty w VAT) ze 150 do 90 dni.


Zadaniem tzw. ulgi na złe długi jest pomoc tym podatnikom VAT, którym nie udało się uzyskać należności od kontrahentów w określonym terminie. Dzięki temu wierzyciel może odzyskać kwotę podatku należnego od dokonanej czynności.
 
W tym celu musi jednak uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności. Żeby móc uznać wierzytelność za prawdopodobnie nieściągalną, musi minąć 90 dni od terminu zapłaty, określonego na fakturze lub umowie (poprzednio było to 150 dni, a jeszcze wcześniej – 180 dni).
 
Przedsiębiorca korzystający z uli na złe długi nie musi informować o tym swojego dłużnika, ma jednak obowiązek poinformowania o tym fakcie właściwy urząd skarbowy, a do złożonej deklaracji VAT musi dołączyć uzupełniony formularz VAT-ZD.
 

Kontrahent jednak zapłacił?


Jeżeli dokonano już korekty podatku, a kontrahent uregulował swój dług, przedsiębiorca ma obowiązek dokonać powrotnej korekty – podwyższyć kwotę VAT należnego o kwotę z uregulowanej faktury. Dokonuje się tego za okres, w którym dłużnik dokonał płatności. Jeżeli płatność została dokonana częściowo – dokonuje się proporcjonalnej korekty VAT.
 
Opisane powyżej korekty podatkowe odnoszące się do przeterminowanych płatności dotyczą wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski. Nie mają zastosowania wobec transakcji międzynarodowych.
 
Przepis: Ustawa z dn. 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. (Dz. U. z 2018 poz. 2244).