Zmiany podatkowe 2019 – CIT

1. CIT 9% dla małych podatników

Od stycznia 2019 roku małych podatników obowiązuje nowa obniżona stawka CIT 9% (zamiast wcześniejszych 15%). Przypominamy, że standardowa, nieobniżona stawka CIT wynosi 19%.
Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 r. (od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r.).

Kto może skorzystać z obniżonej stawki CIT?

 • podatnicy rozpoczynający działalność
 • tzw. mali podatnicy, których przychody (inne niż zyski kapitałowe) w bieżącym roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln euro (uwaga – analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto, natomiast już w roku bieżącym uwzględniamy kwotę netto).

Do skorzystania z 9% CIT konieczne jest nieprzekroczenie tego limitu nie tylko w poprzednim (w kwotach brutto), ale również w bieżącym roku podatkowym (w wartościach netto). Podatnik, którego przychody za poprzedni rok nie przekroczyły limitu 1,2 mln euro, ale w bieżącym roku podatkowym już tak (odpowiednio w kwotach brutto i netto), będzie musiał opodatkować dochody według podstawowej stawki 19%.

Z CIT 9% nie skorzystają podatkowe grupy kapitałowe, spółki dzielone czy podatnicy wnoszący wkład spółki w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników jego majątku jeśli ich wartość przekracza równowartość 10 000 euro. Również podatnicy, których dochody pochodzą ze źródła „zyski kapitałowe” nie będą mogli skorzystać z tego rozwiązania. 

2. Nowe formularze deklaracji CIT

Liczne zmiany w świecie CIT-ów poskutkowały opracowaniem nowych formularzy deklaracji CIT. Stworzono całkiem nowe formularze, dodano nowe pozycje do dotychczasowych formularzy, pojawiły się też nowe załączniki do zeznania głównego.

Nowe deklaracje mają zastosowanie do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2018 r. Jedynie podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy będą mogli do rozliczenia zastosować formularze w brzmieniu dotychczasowym. 

Lista formularzy, których dotyczą zmiany/nowych formularzy:

CIT-6R, CIT -6AR, CIT – 9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-5, CIT-8/O, CIT-D, CIT-7, IFT-2/IFT-2R, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK.

Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe formularze: CIT-8AB, CIT-8S, CIT-8SP, CIT/MIT i CIT/PGK.

  • CIT-8AB to nowe zeznanie, które dotyczy wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), składane przez podatkową grupę kapitałową. Zeznanie zobowiązana jest złożyć spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową (PGK).
  • CIT/8S to informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Formularz stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.
  • CIT/8SP jest informacją o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Formularz stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. W odróżnieniu od CIT/8S przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, które są beneficjentami pomocy. Stosuje się go również do wspólników spółek cywilnych.
  • CIT/MIT służy do przekazywania informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych (to centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, pozostałe punkty handlowo-usługowe oraz budynki biurowe).
 • CIT/PGK to informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.