Kadry i płace

Jeśli borykasz się z dużą rotacją pracowników w obszarze kadr i płac, masz świadomość nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji pracowniczej i naliczaniu wynagrodzeń lub martwią Cię wysokie koszty obsługi procesów kadrowo-płacowych – przychodzimy z pomocą. Zaufaj zespołowi Goffice.pl

KADRY

Kadry

Kadry w Goffice.pl to:

PŁACE

W zakres obsługi płac przez Goffice.pl wchodzą:

Baza danych płacowych pracowników

Sporządzanie listy płac na podstawie funkcjonujących systemów wynagrodzeń

Sporządzanie listy wypłat z umów cywilno-prawnych

Kontrola prawidłowości naliczania i ustalania prawa do zasiłków

Prowadzenie kart zasiłkowych

Rozliczanie ewidencji czasu pracy

Ustalanie kwot potrąceń z wynagrodzeń

Sporządzanie przelewów wynagrodzeń

Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych

Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzenia oraz informacji o składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potraceń

Sporządzanie wniosków o wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w przypadku pracodawców nieuprawnionych do wypłaty zasiłków

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Klienci powierzają Goffice.pl również:

 • realizowanie miesięcznego obowiązku wobec PFRON, naliczenie składki i wysłanie deklaracji
 • obsługa obowiązującej sprawozdawczości GUS
 • analizy stanu i struktury zatrudnienia
 • analizy poziomu wynagrodzeń
 • sprawozdawczość wewnętrzna wynikająca z indywidualnych potrzeb organizacji
 • sporządzanie raportów i zestawień niezbędnych do bieżącego zarządzania organizacją
 • kontrola terminów płatności zobowiązań wobec urzędów publicznych (ZUS, US, PFRON)
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracownika PIT,IFT oraz składkach IMIR
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT 4R, PIT 8AR
 • sporządzanie informacji ZUS IWA
Sprawozdawczość

USŁUGI DODATKOWE

Nie ważne, czy potrzebujesz tylko doraźnego przygotowania dokumentów do kontroli skarbowej, czy szukasz dla siebie wyboru optymalnej formy opodatkowania, a może dopiero zakładasz swoją działalność gospodarczą i nie wiesz jak zorganizować formalności? Wesprzemy Cię na każdym z tych etapów.

Usługi dodatkowe
 • organizacja formalności oraz doradztwo w procesie zakładania działalności gospodarczej/rejestracji spółki prawa handlowego
 • konsultacje w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania
 • współpraca z działami IT przy wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi – m.in. przygotowanie wyjaśnień merytorycznych mieszczących się w zakresie obsługi
 • przygotowywanie dokumentacji bankowej do celów kredytowych – w tym bilansu oraz RZiS spółki
 • doraźne przygotowywanie materiałów księgowych i podatkowych niezbędnych podczas kontroli skarbowych
 • prezentacja wyniku finansowego według indywidualnych upodobań klienta [graficznie, opisowo] ułatwiająca właściwe zarządzanie firmą

Wykonujemy również audyty dotyczące kadr i płac. Obejmują one wymagane prawem regulaminy, stosowane w firmie umowy, zasady rozliczania czasu pracy, prawidłowość oraz kompletność dokumentacji kadrowej.

CENNIK USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH

ceny netto, obowiązuje od 1. stycznia 2023

umowy o pracę od 75 zł/os./m-c
umowy zlecenia z ZUSod 55 zł/os./m-c
umowy zlecenia bez ZUSod 40 zł/os./m-c
umowy o dziełood 40 zł/os./m-c
oświadczenie / zezwolenie dla cudzoziemcaod 85 zł/szt.
sporządzenie umowy o dziełood 50 zł/szt.
sporządzenie umowy zleceniaod 50 zł/szt.
sporządzenie aneksu do umowy o pracęod 50 zł/szt.
sporządzenie aneksu do umowy o dzieło/zlecenieod 50 zł/szt.
audyt teczekod 80 zł/szt.
PPKod 15 zł/os./m-c
regulamin, np. pracy, wynagrodzeniaod 500 zł/szt.
inne pracewg stawki godzinowej

Zatrudniasz ponad 50 osób?

Cenę za obsługę miesięczną ustalimy dla Ciebie indywidualnie!

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.