Obowiązkowa e-deklaracja dla wszystkich

Od 1 stycznia 2019 roku wszystkie deklaracje VAT będzie trzeba składać wyłącznie elektronicznie. Oznacza to oficjalny koniec funkcjonowania deklaracji papierowych, które do tej pory można było jeszcze przekazywać osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Jak się rozliczać online?

Najlepiej rozliczać się online przy użyciu specjalnych e-programów księgowych, dostosowanych do wymogów prawa. Można pobrać w nich deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27, VAT-9M, czy VAT-8. Termin złożenia deklaracji upływa 25 dnia miesiąca następującego po tym, za który jest generowana. W praktyce pierwszą elektroniczną e-deklarację należy złożyć 26 lutego 2019 (25-ty wypada w niedzielę).

Nie masz do tego głowy?

Chętnie sporządzimy i złożymy okresowe deklaracje podatkowe za Ciebie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024).